Content Title Place Season Field Identifier
Don Juan Pond lake level gage Don Juan Pond 1984-85 General MCMEH-P002430
Installing recorder Don Juan... Don Juan Pond 1983-84 General MCMEH-P002416
F&P Recorder installed... Don Juan Pond 1983-84 General MCMEH-P002417
Above Don Juan Pond Don Juan Pond Unknown Season General MCMEH-P001711
Walking on Don Juan Pond Don Juan Pond Unknown Season General MCMEH-P002518